`

Witamy na stronie internetowej PUK SERWIS Sp. z o.o.

Zarządzanie nieruchomościami

Świadczymy usługę zarządzania i administrowania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych przez odpowiednio przygotowany zespół, składający się z doświadczonych administratorów, licencjonowanych zarządców nieruchomości i księgowych. Dysponujemy szerokim zapleczem sprzętowo – technicznym. Aktualnie zarządzamy ponad 100 nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Siedlec, Łosic i Warszawy.

Zapewniamy kompleksową obsługę Wspólnoty Mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oferując swoje usługi w zakresie:
– rozliczeń finansowo-księgowych dokonywanych wpłat na konto Wspólnoty łącznie
   z rozliczeniem mediów;
– przygotowania prac remontowych w formie przetargów, nadzoru prowadzonych robót,
   wykonawstwa;
– stałych dyżurów konserwatorów (elektryków, hydraulików);
– bieżącej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej;
– sprzątania części wspólnej nieruchomości oraz utrzymania terenu;
– dokonywania przeglądów technicznych zgodnie z Prawem Budowlanym;
– obsługi prawnej.

KONTAKT:

 

Dział / Stanowisko

Nr pokoju

Telefon:     
519352049
25 6328401
Nr wewn.

Adres mailowy

Biuro Obsługi Klienta

16

 141, 144

bok@pukserwis.siedlce.pl

Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych:
- G. Iskra
- I. Reduch
- W. Krak
- K. Rymuza25
25
28
28113
113
140
140

 

 

g.iskra@pukserwis.siedlce.pl

i.reduch@pukserwis.siedlce.pl

w.krak@pukserwis.siedlce.pl

k.rymuza@pukserwis.siedlce.pl

Windykacja należności

16

144

 

Czynsze
Zmiana ilości osób

18

126

n.skaruz@pukserwis.siedlce.pl
Rozliczenia mediów  16 141  
Inspektorzy techniczni

27

145